Huidige levertijd van een 3D Vijver na bestelling is momenteel 2 tot 3 weken.

Privacy Policy

Privacy Policy

 

Beste klant,

We vinden uw privacy zeer belangrijk en daarom zijn we transparant over de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en uw rechten in het beheren van deze informatie. In dit kader hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in ons privacy statement.

 

GDPR-wetgeving
De wijzigingen zorgen ervoor dat we voldoen aan de hoge eisen die de wet General Data Protection Regulation (GDPR) stelt. Vanaf 25 mei 2018 gaat deze wet in en dan geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

Als u verder specifieke vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw gegevens, stuur dan een bericht naar administratie@3dvijvershop.nl met vermelding GDPR.

 

——————————————————-

Privacy Statement:

VDM BV (tevens eigenaar van de websites dedakgroothandel.nl – epdmshop.nl – 3dvijvershop.nl – zwembadfolieshop.nl) acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy statement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop VDM BV persoonsgegevens verwerkt van relaties, klanten, leveranciers en van bezoekers van onze websites.

 

Dit betekent dat wij:

– uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsdoelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;

– onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;

– passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

– duidelijk vermelden – via dit privacy statement – met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

– uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VDM BV, Leemstraat 4a, 4705 RH Roosendaal.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor VDM BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. VDM BV verzamelt, verwerkt en bewaart contactgegevens, w.o. uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens (KvKnummer, Btwnummer en Adresgegevens)

– Wanneer u producten en/of diensten van VDM BV afneemt;

– Wanneer u contact heeft met VDM BV. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van onze websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

– Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

– Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij VDM BV rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.

 

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een verwijzing waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door VDM BV indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeld link in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar administratie@3dvijvershop.nl, onder vermelding van AVG of GDPR.

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. VDM BV heeft Google geen toestemming gegeven via VDM BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

 

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt VDM BV gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

VDM BV  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien VDM BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop VDM BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in nieuwsbrieven.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan:

VDM BV, t.a.v. VDM BV administratie, 4705RH Roosendaal of e-mail: administratie@3dvijvershop.nl onder vermelding van AVG of GDPR.

 

Roosendaal, mei 2018.